Team

Här presenterar vi de team som ställer upp i Mittcup 2022.
Information om respektive team presenteras löpande.