Team Sundsvalls Bildemontering

Namn:   Sundsvalls Bildemontering
Klass:    Mittcup
Chef      Andreas Henriksson 
Förare:  Andreas Henriksson
             Johan Åström
             Mikael Andersson

Bil: Peugoet 206 RC