Reglementen

Vi har gått igenom och reviderat det tekniska reglementet för Mittcup OCH vi har skapat en ny klass Mittcup Light, med ett helt nytt tekniskt reglemente. Vi har även sett över och reviderat Tävlingsreglementet 
Nu är alla reglementen godkända hos Svenska Bilsportförundet. 

Här finner du samtliga reglementen - https://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/

Cupreglerna för Mittcup 2022 kommer att komma inom kort.