Revidering av reglementen

24.11.2021

Just nu pågår revidering av våra samtliga reglementen.

En tillsatt regelgrupp har redan gått igenom de tekniska och har skickat in till Utskottet.
Nu sitter vi och går igenom tävlingsreglementet och cupregler.

Förhoppningsvis ska vi vara klarar inom kort med allt så vi kan ge er en liten julklapp sedan!