Nytt datum för kurs

03.03.2022

P.g.a dubbelbokning så är licenskursen flyttad från den 8e maj till den 15e maj.
Plats: Mittsverigebanan
Både teori och praktisk körning på banan.
Mer info kommer under våren.
Intresseanmälan kan göras redan nu till axehult@me.co