Mittcups datum 2021

14.06.2021

Mittcups tävlingsdatum för 2021;
9 maj - inställd p.g.a Covid-19

6 juni - inställd p.g.a Covid-19 och därmed få anmälda

1 augusti - nu kör vi! 

12 september

3 oktober